Un testigo

Los Campos de la Muerte del Tercer Reich

Moderador: José Luis

Avatar de Usuario
TMV
Moderador
Moderador
Mensajes: 1729
Registrado: Sab May 27, 2006 2:16 am
Ubicación: Sitges (Barcelona)
Contactar:

Un testigo

Mensaje por TMV » Jue Ene 25, 2007 9:27 pm

Entrevista a Amadeu V i S

Publicado en catalán por deseo del propio Amadeu y tal y como fue la entrevista, sin obviar nada.


Hola Amadeu, quina edat té?
Hola Amadeo, ¿Qué edad tiene?

Vuitanta-vuit i el mes de febrer vuitanta-nou
Ochenta y ocho y el mes de febrero ochenta y nueve

Segons tinc entés, vostè va pasar per tres camps de concentració a la segona guerra mundial.
Según tengo entendido, Vd. pasó por tres campos de concentración en la segunda guerra mundial

Si xicot si, per Mauthausen, Gusen i Neungamme (que va ser el primer).
Si chico si, por Mauthausen, Gusen i Neungamme (que fue el primero)

Relati una mica la seva vivença
Relate un poco su vivencia

Amic, la vivença no es pot relatar, és una experiencia que t’arriba al cor i ja està. El jovent d’avui en dia és molt difícil que pugui entendre la situació. Però l’important és que es pugui relatar, desgraciadament molts catalans van morir als camps pels que vais estar pres.
Amigo, el día a día no se puede relatar, es una experiencia que te llega al corazón y ya está. La juventud de hoy en día es muy dificil que pueda entender la situación. Pero lo importante es que se pueda contar, desgraciadamente muchos catalanes murieron en los campos donde estuve prisionero.

Que n’opines de l’ex president d’Amical (es fa el silenci). Prefereixo no parlar-ne.
Que opinas del ex presidente de Amical (silencio). Prefiero no hablar del tema

Qué se n’ha fet del seu número de presoner (aquí el veus). Com pots veure el llueixo amb molta honra, i no desitjo esborrar-lo, en memòria dels milers de paisans que van morir i les experiències que vaig viure. A quin camp pertany? Al primer camp que vaig trepitjar, Neuengamme.
Lleva tatuado su número de prisionero (míralo dice Amadeo). Como puedes ver lo llevo con mucha honra, y no quiero borrarlo, en memoria de los miles de paisanos que murieron, y las experiencias que viví ¿A qué campo pertenece?. Al primer campo que pisé, Neuengamme.

Quines condicions tenia el/els camp/s?
¿Qué condiciones había en el/los campos?

Noi te n’en fots o que?. (silenci), denigrants
Chico ¿hablas en serio? (silencio), denigrantes

El tracte que veu rebre dels guardians del camp com va ser?
El trato que recibió de lo guardiantes del campo, ¿cómo fue?

El dels comandaments interns, força dur, semblaven del règim Nazi.
El de los “Kapos” muy duro parecian del régimen Nazi.

Parte 1/8
Kühnheit, Kühnheit, immer Kühnheit...
http://www.callejondelpau.es

Avatar de Usuario
TMV
Moderador
Moderador
Mensajes: 1729
Registrado: Sab May 27, 2006 2:16 am
Ubicación: Sitges (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por TMV » Lun Ene 29, 2007 9:00 pm

A Neuengamme, quin paper va desenvolupar?.
En Neuengamme, ¡Qué papel desempeñó?

Treball, treball i treball fins a l’esgotament
Trabajo, trabajo y trabajo hasta el agotamiento

Quina mena de treball?
¿Qué tipo de trabajo?

Municions y bombes, noi, com veus al servei de la guerra
Municiones y bombas, como ves chaval, al servicio de la guerra

Qui era en comandant al camp quan vostè va arribar?
¿Quién era el comandante del campo cuando Vd. llegó?

A finals de 1942, quan vaig arribar al camp, el major fill de pu… que mai s’hagi parit.
A finales de 1942, cuando llegué al campo, el mayor hijo de pu…que se halla engendrado.

Quin era el seu nom?
¿Cuál era su nombre?

Pauly, amb “i” grega, el pitjor que ha parit una mare, recordo que deia “aquí moren molts rusos, pero també molts dels altres (sonrient el fill de pu…)
Pauly, con y “griega”, lo peor que ha engendrado una madre, recuerdo que decía, aquí mueren muchos soviéticos, pero también de los otros (sonriendo el hijo de pu…)

Quin era l’index de mortalitat del camp?
¿Cuál era el índice de mortalidad del campo?

Noi, no ho se certament, més de 200 per dia, o 300. A vegades en comptes d’anar a treballar anaven a “enterrar”.
Chico, no lo se con exactitud, más de 200 por día, o 300. A veces en lugar de ir a trabajar a las factorías, trabajábamos de sepultureros.

Existien cambres de gas i forns crematoris al camp?
¿Existían cámaras de gas y hornos crematoriosen el campo?

Si.
Sí.

Van gasejar a molta get?
¿Gasearon a mucha gente?

Noi, no ho se, pero al lloc acabaven sempre els rusos.
No lo se exactamente, pero siempre gaseaban a presos rusos.

Té coneixement d’experiemnts mèdics al camp?
¿Tiene conocimiento de experimetos médicos en el campo?

Parte 2/8
[/b]
Kühnheit, Kühnheit, immer Kühnheit...
http://www.callejondelpau.es

Avatar de Usuario
TMV
Moderador
Moderador
Mensajes: 1729
Registrado: Sab May 27, 2006 2:16 am
Ubicación: Sitges (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por TMV » Jue Feb 01, 2007 8:38 pm

Se, de veritat que es van realitzar experiments médics, i ho se de veritat, però com no ho vaig veure les conseqüències, no ho puc afirmar, però també et dix que a altres camps que vaig trepitjar, sí, a Neugemme no ho puc certificar
Se, de verdad que se realizaron experimentos médicos, y lo se de verdad, pero como no pude ver las consecuencias, no lo puedo afirmar, pero también te digo que en los otros campos que pisé, sí, en Neuengamme no lo puedo certificar.

(Una bona estona de silenci i nusos a la gola, amb got d'aigia inclós (per tots dos)). Bé, ja tornarem a parler, quan arribem a altres situacions, li sembla bé?
(Un buen rato de silencio y nudos en la garganta, con vaso de agua incluido (para los dos)). Bien, ya volveremos a hablar más adelante, ¿le parece bien?

És la primera vegada que faig això, la primera, i.... (una estona de silenci)
Es la primera vez que recuerdo en público el pasado, la primera, y...(un rato de silencio)


La gent que llegira això, per primera vegada, sortint de la meva boca, ha d'entendre que no estic acostumat i que soc de poble..., però var ser una experiència inrrecomenable, trist, ens tractaven com a animals, els drets humans que ara estan tant de moda, no existien, per a ells erem bésties, 14 hores de feina aterradores i després a dormir (si podies, perquè el cansanci no et deixa dormir (ho saps noi), i quan et semblava que ho feies, et despertaven i "Sant Tornemi"
La gente que leerá esto, por primera vez, saliendo de mi boca, ha de entender que no estoy acostumbrado y que soy de pueblo..., pero fue una experiencia que no se puede recomendar, nos trataban como a animales, los derechos humanos, que tan de moda están, no existian, para ellos éramos béstias, 14 horas de trabajo aterrador y después a dormir (si podías, porque el cansancio no te deja dormir (¿lo sabías?), y cuando te parecía que lo hacías, te despertaban y otra vez

Quins del camps que va trepitjar, fou el pitjor?
¿Qué campo de los que estuvo, fue el peor?

La presó d'En "Paco" a Austria, allà és on les vaig passar més putes. Amadeu (li dic jo...) Sí, no tinc que dir "pitjor", perquè les vaig passar putes amb majúscules, i que la gent perdoni el meu llenguatge, que és aquest.
La cárcel de "Paco" en Austria, allí es donde las pasé más pútas. Amadeu, (le digo yo...) Si, no tengo que decir "peor", porque las pasé putas en mayúscula, y que la gente perdone mi lenguaje, pero es este.

(Perdonar por los tacos, pero a partir de aquí hay más)

On va anar a parar després?
¿Dónde fue a parar?

A Mauthausen, si amb "th"
A Mauthausen, si con "th"

S'en recorda del dia?, i com va se?r, expiquins-ho.
¿recuerda el dia, y ¿como fue?, expliquenoslo.

Si noi si, com no es pot recordar
Si, ¿Cómo no se puede recordar?

Recordo...
Recuerdo...

Parte 3/8
Kühnheit, Kühnheit, immer Kühnheit...
http://www.callejondelpau.es

Avatar de Usuario
TMV
Moderador
Moderador
Mensajes: 1729
Registrado: Sab May 27, 2006 2:16 am
Ubicación: Sitges (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por TMV » Sab Feb 03, 2007 6:41 pm

Si, noi, no em facis còrrer que soc molt gran, al 1943, al mes d’octubre. Disculpi Amadeu.
Si, pero no me hagas correr que soy muy mayor, en 1943, en el mes de octubre. Disculpe Amadeu

Qui era el comandant del camp quan vd. va arribar?
¿Quien era el comandante del campo cuando llegó?

Je…, un altre fill de pu…, Ziereis. El va veure alguna vegada en persona?
Ja…, otro hijo de pu…, Ziereis. ¿Lo vio alguna vez en persona?

No però una vegada va còrrer el rumor que En Ziereis estava d’inspecció amb Kaltenbunner i creume que quan havia inspeccions ens feien treballar quatre vegades més.
No, pero una vez corrió el rumor que Ziereis estaba de inspección con Kaltenbrunner, y créeme que cuando había inspección nos hacían trabajar cuatro veces más.

Descrigui una mica el dia a dia a Mauthausen (noi espero que amb tants noms els escriguis bé). D’això no es preocupi, que és més interessant el seu relat.
Describa un poco el día a día en Mauthausen (espero que escribas bien tantos nombres). De eso no se preocupe, que es más interesante su relato.

Quina va ser la relació que va tenir amb els espanyols que havien al camp. Noi com a tots els llocs havia de tot, però si ho he de resumir, bona, però havia de tot.
¿Cuál fue la relación que tuvo con los españoles que se encontraban en el campo. En todas partes se cuecen habas, pero si he de resumirlo, buena, pero había de todo.

Va patir en carn, els 186 esglaons. Com sabia que em reguntaries per les escales, noi t’ho diré d’altra forma, crec que ets intel•ligent i ho entendràs: 39.246.
És poder el seu número de pres?, fora conyes…
Fes números, i tingues en compte que no eren esglaons normals. Qué vol dir amb que no eren normals?. Fent comptes ràpides més de 200 dies.
Si noi, si 211 dies.
El 39.246 el jugo cada any al Nadal, des de que vais regresar a Espanta.
Els esglaons eren (bé encara son), Terroríficos.
¿Conoció de primera mano los 186 escalones? Como sabía que me preguntarías por las escaleras, te lo diré de otra forma, creo que eres inteligente y lo entenderás: 39.246.
Ya lo he cogido, claro ¿su número de preso?, fuera bromas…
Haz números, i ten en cuenta que no eran peldaños normales. ¿Qué quiere decir con que no eran peldaños normales?. Haciendo cuentas rápidas, más de 200 días.
Si, concretamente 211


El 32.246 lo juego desde que regresé a España la lotería de Navidad.
Los peldaños eran (bueno aún son), terroríficos.

Perquè diu que son?
¿Por qué dice que son?

Perquè vaig al camp cada dos anys (silenci) si cada dos anys, el meu fill m’acompanya.
Porque voy al campo, año si año no (silencio), en el mes de mayo, junto con mi hijo que siempre me acompaña.

I l’any que no, que fa.
Y el año que no, que hace

A tú que et sembla, a Neuengamme.
A ti que te parece, a Neuengamme.

Noi a mesura que et fas gran, veuras que els sentiment de la juventud, cada cop son més i et tornes un nen. Hi vaig deixar molts amics, sí, dic amics perquè en aquelles condicions sols pots fer amics de veritat
A medida que te haces mayor, verás que los sentimientos de la juventud, te impresionaran mucho, y te vuelves como un niño. Dejé muchos amigos, sí, digo amigos, porque en aquellas condiciones sólo puedes hacer amigos de verdad.

Quin va ser el destí dels seus amics (llarg silenci, llàgrimes que s’escapen dels ulls…)
¿Cúal fue el destino de sus amigos? (un largo tiempo de silencio, lágrimas que emanan de los ojos…)

És lo que tracto d’esbrinar (ara les llàgrimes es convertiexen en plors) (descans per la situació), Amadeu, si vol ho deixem?. Que dius noi, únicament necessito parar una estona.
Es lo que intento averiguar (ahora las lágrimas se convierten en lloros) (descanso por la situación), Amadeo, ¿si quiere lo dejamos?, Qué dices, solo necesito un rato.

PAUSA PER A DINAR
PAUSA PARA COMER
Parte 4/8
Kühnheit, Kühnheit, immer Kühnheit...
http://www.callejondelpau.es

Avatar de Usuario
TMV
Moderador
Moderador
Mensajes: 1729
Registrado: Sab May 27, 2006 2:16 am
Ubicación: Sitges (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por TMV » Sab Feb 03, 2007 7:01 pm

Durante la comida, llegamos al acuerdo con los familiares de Amadeu de que no hablaríamos del tema, pero Amadeu "erre que erre" y yo no sabía que hacer, únicamente se me ocurrió poner en marcha la grabadora y...:

Noi, on m'has dit que es publicaries el que has grabat.
¿Dónde me has dicho que se publicarías la grabación?

Al millor foro de la Segona guerra mundial en castellá. Vols dir que no m'enredes?, de la teva germana m'enfio, però a a tu t'he conegut avui. Bé però si ets el seu germà...
En el mejor foro de la II Guerra mundial en castellano. ¿No me engañas?, de tu hermana me fio, pero a tí te he conocido hace unas horas. Bien pero si eres su hermano...

He de dir-te que desitjaria que es publiqués en català.
Desearia que se publicara en catalán.

Això no pot ser Amadeu, com l'he dit abans és el millor foro de la segona guerra mundial en castellà.
No puede ser Amadeo, es el mejor foro de la II Guerra mundial en castellano.

Doncs arreglau, però si no és en catalá, que no es publiqui.
Entonces, arréglalo, pero si no es en catalán, que no se publique.

I com es diu el lloc on es publicarà "Foro Segunda Guerra Mundial"
¿Cómo se llama el sitiio donde se publicarà?. "Foro Segunda Guerra Mundial"

A d'acord és aquell lloc on m'ha dit la teva germana.
Ah, de acuerdo, es aquel sitio que me ha dicho tu hermana

M'imagino que tindré una còpia.
No una, les que vulgui.
Me imagino que tendré una copia.
No, una no, las que desee.


Ara, has de convèrcer al meu net per a que m'ensenyi.
Ahora has de convencer a mi nieto para que me enseñe

Grabadora apagada hasta la parte 5/8

Saludos
Kühnheit, Kühnheit, immer Kühnheit...
http://www.callejondelpau.es

Avatar de Usuario
David L
Administrador
Administrador
Mensajes: 2361
Registrado: Mar Oct 11, 2005 4:23 am
Contactar:

Mensaje por David L » Lun Feb 05, 2007 12:43 am

¡Enhorabuena TMV por la entrevista!. Todavía quedan tres partes de entrevista ¿no?. Estoy ansioso por seguirla.

Un saludo.

Para mi y Amadeu, es un honor que podais apreciarlo.

Gracias.

PD1. Espero acabarlo antes del lunes que viene

Un saludo
Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra... elegisteis el deshonor y tendréis la guerra.

Winston Churchill a Chamberlain.

quetzacoal
Expulsado
Mensajes: 131
Registrado: Jue Oct 19, 2006 12:57 am
Ubicación: Barcelona

Mensaje por quetzacoal » Lun Feb 05, 2007 6:07 pm

Lo mismo digo.
La verdad, se corrompe tanto con la mentira, como con el silencio. Ciceron

Avatar de Usuario
bycicleto
Miembro distinguido
Miembro distinguido
Mensajes: 733
Registrado: Mié Jul 26, 2006 3:11 am
Ubicación: Valencia (España)

Mensaje por bycicleto » Dom Feb 18, 2007 5:03 pm

Gracias por tu esfuerzo y ompartirlo con el foro :-D

Un saludo
Imagen

"¿E irás a Flandes, mi querida Mally?
¿Para ver a los grandes generales, mi preciosa Mally?
Lo que verás serán las balas volar,
y a las mujeres oirás llorar,
y a los soldados morir verás,
mi querida Mally".
Canción de los soldados del duque de Marlborough, principios del siglo XVIII

Avatar de Usuario
TMV
Moderador
Moderador
Mensajes: 1729
Registrado: Sab May 27, 2006 2:16 am
Ubicación: Sitges (Barcelona)
Contactar:

Mensaje por TMV » Lun Feb 19, 2007 6:42 pm

Amadeu,va coneixer o sentir parlar de Krabsbach.

Amadeo, conoció o oyó hablar de Krabsbach.

Sé a que et refereixes, era el “xeringa” del camp.

Se a lo que te refieres, era “el jeringa” del campo.

Per què?

¿Por qué?

A més del “xeringa” també li deiem la benzinera perque sempre l’estava injectant petroli als presoners seleccionats.

Además del “jeringa” se le llamaba “la gasolinera”, porque siempre inyectaba gasolina a sus prisioneros seleccionados.

Ho feia al mateix camp o en un altre lloc. Generalment als presoners seleccionats per a anar a Hartheim.

Lo hacía en el mismo campo o en algún otro sitio. Generalmente en los prisioneros seleccionados para Hartheim

Això ho va poder veure o únicament va sentir-ne parlar.

Todo eso lo vio o únicamente oyó hablar de ello.

Noi tu m’has preguntat pel “xeringa” i t’he dit el que se, ara això si no ho vaig poder veure amb els meus ulls. Però sí els experiments de Heim, aquests si que els vaig veure en el meu millor amic al camp, En jordi.

Tú me has preguntado por el “jeringa” y te he dicho lo que se, eso si, no lo pude ver con mis ojos, Pero si los experimentos de Heim, estos si que los vi en mi mejor amigo en el campo, Jorge.

Quina va ser la sort d’En Jordi (…. Silenci….).

¿Cuál fue la suerte de Jorge? (…. Silencio ….).

Els demés espanyols del camp, qué pensaven de la situació?

Los demás españoles del campo, ¿Qué pensaban?

No es podia pensar, s’havia de sobreviure a qualsevol preu, resistir el dia a dia, el qual era molt dur, des del treball esgotador fins a les brutals pallisses.

No se podía pensar, había que sobrevivir a cualquier precio, resistir el día a día, lo que era muy duro, desde el trabajo agotador hasta las brutales palizas.

Únicament, a les nits, reventats del treball, podiem pregar a Dèu i somiar amb un miracle.

Únicamente, durante las noches, reventados del trabajo, podíamos rezar y soñar en que ocurriera un milagro.

En aquests moments Amadeu s’aixeca la camisa i ensenya els restes dels maltractes a que fou sotmés, en tres ocasions. Si noi si, el pensar en la meva familia va ajudar a superar encara que en més d’una ocasió vaig pensar….

Amadeu procede a levantarse la camisa y a enseñar los vestigios y cicatrices de los malos tratos recibidos en tres ocasiones. Si chico sí, pensar en mi familia me hizo resistir, aunque en más de una ocasión…

Mals tractes produïts pels alemanys, austríacs…? Prefereixo no parlar-ne. El pitjor que hi ha en aquesta vida és l’enveja i la supervivència a costa dels demés

Malos tratos ¿Por parte de los alemanes, austriacos…?. Prefiero no hablar. Lo pero que hay en esta vida es la envídia y la supervivencia a costa de los demás.

Parte 5/8
Kühnheit, Kühnheit, immer Kühnheit...
http://www.callejondelpau.es

Avatar de Usuario
Shindler
Miembro distinguido
Miembro distinguido
Mensajes: 2586
Registrado: Mar Dic 05, 2006 10:31 pm

Mensaje por Shindler » Jue Feb 22, 2007 12:15 am

Muy bueno, estoy esperando el resto :?
Gracias por compartirlo con nosotros.


Gracias por todo MTV :lol:
"La esclavitud crece sin medida cuando se le da apariencia de libertad."
Ernst Jünger

Avatar de Usuario
David L
Administrador
Administrador
Mensajes: 2361
Registrado: Mar Oct 11, 2005 4:23 am
Contactar:

Mensaje por David L » Sab Feb 24, 2007 6:08 am

Nunca deja a uno de impresionarle poder leer relatos como el que el amigo TMV está transcribiendo en el foro.

Un saludo.
Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra... elegisteis el deshonor y tendréis la guerra.

Winston Churchill a Chamberlain.

sants
Usuario
Usuario
Mensajes: 23
Registrado: Sab Jun 02, 2007 11:55 am
Ubicación: Málaga, segunda parada en mi exilio.

Mensaje por sants » Dom Jun 03, 2007 6:37 pm

Impresionante relato sin duda, e interesantísima la entrevista TMV.

Por cierto, te mando un privado, si fuera posible que me contestaras, te quedaría muy agradecido.
Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños.

Avatar de Usuario
enigma
Miembro
Miembro
Mensajes: 127
Registrado: Mar Abr 03, 2007 12:29 am

Mensaje por enigma » Dom Jun 03, 2007 7:33 pm

La entrevista debe ser muy interesante, a no dudarlo. La lástima es que para los hispanoamericanos no no es familiar el catalán, salvo, lógicamente para los descendientes de familias catalanas avecindadas en Iberoamérica, que no es mi caso.

Sería posible lograr una traducción de los dichos del entrevistado, para así poder conocer de sus experiencias?

Saludos
Gracias por compartir con ustedes sus conocimientos.

sants
Usuario
Usuario
Mensajes: 23
Registrado: Sab Jun 02, 2007 11:55 am
Ubicación: Málaga, segunda parada en mi exilio.

Mensaje por sants » Dom Jun 03, 2007 10:03 pm

A cada frase la sigue su traducción al castellano, además puesto en negrita para que resalte, asi que no creo que debas tener muchos problemas para leerlo...
Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños.

Nomada_Karpetano
Usuario
Usuario
Mensajes: 41
Registrado: Vie Abr 13, 2007 12:09 am

Mensaje por Nomada_Karpetano » Lun Jun 04, 2007 10:53 am

Muchas gracias por la entrevista!!
He leido algo sobre Amadeo S. V., pero no recuerdo donde.

Responder

Volver a “Campos de concentración y exterminio”

TEST